• Kılık kıyafet, inanç, siyasal düşünce ne olursa olsun “kadın kimliği” üzerinden bir araya gelmek;
 • Dayanışmanın önünü açmak, yaygınlaştırmak;
 • Tecrübe ve deneyim paylaşımı konusunda hevesli olmak, ortam ve süreçler geliştirmek;
 • Üretim yapan kadın topluluklarının sorunlarını çözmek için yöntemler geliştirmeye açık olmak;
 • Daha kapsayıcı olmak adına ağ dışındaki kadın toplulukları ile bir araya gelecek yapı ve yöntemler geliştirmeye açık olmak;
 • İşbirliklerinde açık ve şeffaf bir ifade dili kullanmak;
 • İşbirliği öncesinde ortak ilkeleri birlikte belirlemek; Ticari işbirlikleri öncesinde fiyat politikasına karar vermek
 • Doğa dostu ve adil üretim konusunda ödün vermeden felsefemizde ortaklaştığımız paydaşlarla çalışmak;
 • Yapılan üretimlerde kadınların haklarını ve doğaya zarar vermemeyi gözetmek;
 • İş yapanın emeğine ve doğaya saygı göstermek;
 • Doğanın sürekliliği, kaynakları ve biyoçeşitliliği korumak için gereken özen ve ilgiyi bilmeye sorumlu olmak.
 • Toplulukların kadını güçlendiren bir yapıda olması;
 • Üretim süreçlerinde dürüst, izlenebilir, doğaya ve insana zarar vermeyen üretim süreçleri izlemek.

Yorum bırak